Jdi na obsah Jdi na menu
 


Ukázka z referátu STAVBA ATOMU

... VALENČNÍ ELEKTRONY
=vnější, tj. energeticky nejvýše položené elektrony atomu prvku; vytváření chemických vazeb, počet vazeb s jinými atomy, určují hodnotu oxidačního čísla
-s-prvky?na hladině s
-p-prvky?na hladině s a p /nejvyšší/
Ţpočet valenčních elektronů je roven číslu příslušné skupiny periodické soustavy
-d-prvky /přechodné/?elektrony ns i elektrony /n-1/ d, kde n=číslo periody?4s a 3d
-f-prvky /vnitřně přechodné/?na hladinách ns a /n-2/ f, popř. také /n-1/ d

-atom vodíku v základním stavu-za běžných podmínek má elektron v atomu vodíku nejmenší možnou energii /n=1/
-vzbuzený /excitovaný/ stav /excitare-latinsky budit/-dodáním energie, elektron přejde do některého ze stavů s větší hodnotou n; značí se hvězdičkou; u každého atomu může existovat velký počet
-tzv. valenční excitované stavy-důležité pro vlastnosti prvků, vliv na vytváření chemických vazeb; =prvek excituje valenční elektrony do prázdných orbitalů valenční vrstvy /její n je stejné jako n valenčních e-/; u základních prvků do orbitalů, jejichž hodnota n je totožná s číslem periody daného prvku.

IONIZACE
-přijetím dostatečného množství energie dochází k odtržení elektronu /popř. elektronů/ od atomuŢkationt
-ionizační energie I=dodaná k odtržení valenčního elektronu od atomu; 1. ionizační energie-odtržení 1 valenčního elektronu; 2. ionizační energie-odtržení 2. elektronu; čím je hodnota nižší, tím je prvek reaktivnější /např. s-prvky/; jednotka: kJ.mol-1

-atom přijme 1, popř. více elektronů, energie se uvolňujeŢaniont
-elektronová afinita A-energie uvolněná při přijetí 1, popř. více elektronů atomem; čím je hodnota vyšší, tím je prvek více elektronegativní /snadněji tvoří anionty/Ţvyšší reaktivita /např. F/; jednotka: kJ.mol-1

Celý referát STAVBA ATOMU

 

REFERÁTY Z FYZIKY

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

wau

(zmrzla, 9. 12. 2008 12:59)

je to dost dobry prosste drasták