Jdi na obsah Jdi na menu
 


Ukázka z referátu Aktivní galaxie:

AKTIVNÍ GALAXIE
Ve středu mnoha blízkých galaxií, a také v Mléčné dráze, se projevuje velká aktivita, schovaná za hustými plynovými oblaky. Hvězdy obíhají kolem silných gravitačních polí a vysílají silné rentgenové záření. V některých galaxiích existuje dokonce větší aktivita, zjistitelná na obrovské vzdálenosti ? stovky milionů let. Mnoho aktivních galaxií vydává ohromné proudy záření spolu s nabitými částicemi, které jsou zřetelně pozorovatelné na radiových vlnách. Tyto proudy narážejí na mezigalaktický plyn a zastavují se, aby vytvořily zásobníky hmoty vysílající rádiové záření. Tyto rádiové laloky se skládají převážně z rychle se pohybujících částic s rozptýlenými hvězdami. Největší aktivitu vykazují kvasary, z nichž nejbližší je od nás vzdálen dvě miliardy světelných let. Kvasar je kvasistelární objekt, tj. vypadá jako hvězda, ale v jiných částech elektromagnetického spektra vyzařuje jako galaxie. Mnoho kvasarů můžeme na velké vzdálenosti vidět nejenom proto, že jsou tak velké, ale i proto, že jich je skutečně hodně. Některé z nich jsou tak daleko, že jejich světlo je opustilo před devíti až jedenácti miliardami let ? pouze několik miliard let po velkém třesku. Zdá se, že výrazné záření vychází ze středu galaxie.
GALAKTICKÉ ČERNÉ DÍRY
Zdrojem energie pro všechny tyto různé typy aktivních galaxií je téměř jistě černá díra. Při vzniku typické galaxie se některé hvězdy blízko středu spojí a vytvoří mohutnou černou díru. Přibližně 50 milionů let tato černá díry pohlcuje hvězdy, plyn a prach, přičemž zachycuje i obrovské množství záření. Potom je hmota v jádru galaxie spotřebována aktivita ustane. Tento celý cyklus trvá přes dvě miliardy let. Po čase podobná aktivita pokračuje, ovšem v menším měřítku. Různé druhy aktivit, které pozorujeme, mohou být projevy podobných objektů pozorované pod různými úhly.

Celý referát Aktivní galaxie